Regulamin promocji BLACK WEEK

REGULAMIN PROMOCJI

1.Organizator promocji

Organizatorem promocji jest DreamOfWood sp. z o.o., z siedzibą w Słubicach, Osiedle Przemysłowe 25, dalej nazywany “Organizatorem”.

2.Okres trwania promocji

Promocja trwa od 21.11.2023r. do 26.11.2023r.

3.Warunki udziału w promocji

3.1.Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3.2. Promocja obowiązuje tylko dla nowych klientów Organizatora oraz klientów kupujących drugi produkt.
3.3. Promocja dotyczy osób, które skontaktują się bezpośrednio, telefonicznie, poprzez e-mail lub wypełnią formularz na naszym sklepie wpisując w komentarzu “Black Week”.
3.4.Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

4.Zasady promocji

4.1.Uczestnik promocji ma prawo skorzystać do -20% zniżki na każdą saunę, balię lub jacuzzi bez dodatków.
4.2.Uczestnik ma również możliwość skorzystania z systemu finansowania zewnętrznego 10 rat 0% RRSO 0%.
4.3.Promocje z punktu 4.1. i 4.2. łączą się.

5.Ochrona danych osobowych

5.1.Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
5.2.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia promocji, a po jej zakończeniu – do celów archiwalnych i w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z promocją.
5.3.Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6.Postanowienia końcowe

6.1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
6.2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie www.dreamofwood.pl.

**Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem promocji i akceptuję jego warunki.

System Rabatowy dla Black Friday

 1. Sauny:

  • Zakupy do 60,000 zł:
   • Rabat 10% od kwoty netto.
   • Dla płatności jednorazowej – rabat 15% od kwoty netto.
   • Możliwość zakupu na 10 rat 0% RRSO – rabat 10% od kwoty netto.
   • Możliwość zakupu na 30 rat 0% RRSO – rabat 5% od kwoty netto.
  • Zakupy powyżej 60,000 zł:
   • Rabat 15% od kwoty netto.
   • Dla płatności jednorazowej – rabat 20% od kwoty netto.
   • Możliwość zakupu na 10 rat 0% RRSO – rabat 15% od kwoty netto.
   • Możliwość zakupu na 30 rat 0% RRSO – rabat 5% od kwoty netto.
   • Rabaty dotyczą wyłącznie saun ze standardowym wyposażeniem, bez akcesoriów i wyposażenia dodatkowego.
 2. Balie i Jacuzzi:

 • Stały rabat 10% na każdą balię i jacuzzi, bez względu na kwotę zakupu.
 • Dla zakupów z płatnością jednorazową – rabat 15% od kwoty netto.
 • Zakupy na 10 rat 0% RRSO – rabat 10% od kwoty netto.
 • Zakupy na 30 rat 0% RRSO – rabat 5% od kwoty netto.
 • Rabaty dotyczą wyłącznie balii i jacuzzi ze standardowym wyposażeniem, bez akcesoriów i wyposażenia dodatkowego.
Shopping Cart